Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

IT

Stat

København

Region Hovedstaden

 

 

Segment: IT
Industry:  Stat
City: København
State/Province: Region Hovedstaden

Slået op: 09.09.2021

Test Manager

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Som Test Manager vil du få en nøglerolle i forhold til at modne testorganisationen, da man kommer ind i et
prioriteret område hos UFST. Derudover er der god mulighed for at løfte tilgangen og måden, hvorpå der
leveres løsninger, når det omhandler test management. Endvidere er der på sigt mulighed for at opbygge et
testteam.
Dine opgaver inkluderer bl.a. at planlægge og udføre tests i og på tværs af UFST’s systemområder, som er
nogle af Danmarks største IT-systemer, og de er både teknisk komplicerede og indeholdende gamle koder.
Som Test Manager bliver det derfor dit ansvar at sikre og ikke mindst at stille krav til, at de forskellige testaktiviteter forberedes, styres og gennemføres bedst muligt ud fra en risikobetragtning. Desuden bliver et af dine konkrete projekter bl.a. testmanagement på Forskudsopgørelsesprojektet.

Ligeledes indebærer dine opgaver følgende:
• Risikobaseret planlægning, organisering og rapportering på testprocessen
• Støtte forretningen og testere med din viden om testmetoder
• Trinvis modning af testprocessen i Forskudsopgørelsen
• Samarbejde med testmanagement hos leverandøren og øvrige programmer
• Samarbejde med testautomatiseringsholdet i opbygning af automatiske regressionstest
• Samarbejde med testmanagement i Årsopgørelsesprojektet (videndeling)

Endvidere kan du få medindflydelse på dine arbejdsopgaver.

Det forventes, at du har minimum tre års erfaring fra en lignende stilling i en større enhed i offentligt eller
privat regi og at du har dokumenteret erfaring i testmanagement. Du er passioneret om at skabe varige
forbedringer indenfor kvalitetssikring. Derudover har du erfaring inden for disse områder:

  • Kvalitetsstandarder og -procedurer for testudførsel
  • Gennemførsel af hele testforløb (testplanlægning, udførsel og afslutning)
  • Tids-og ressourcestyring samt opfølgning herpå i forbindelse med testeksekvering.
  • Konceptuel erfaring fra implementering af testkoncepter, kvalitetssystemer eller lignede.
  • Erfaring med at opbygge og/eller lede teams.
  • Erfaring med et eller flere testværktøjer
  • Erfaring/kendskab med automatiserede tests.
  • Koordinering, samarbejde og kommunikation med eksterne leverandører.
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring til shift-left tilgang med fokus på built-in-quality
  • ISTQB-certificering er en fordel, men ikke en forudsætning