Jobinfo

Segment:

City:

State/Province:

IT

Kongens Lyngby

Region Hovedstaden

 

 

Segment: IT
City: Kongens Lyngby
State/Province: Region Hovedstaden

Posted: 05.10.2022

Team- og Fagkoordinator til Årsopgørelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen / Full time

 Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en del af Skatteministeriets koncern, som samarbejder med andre enheder i koncernen. UFST består af cirka 1.700 medarbejdere og har kontorer i København, Middelfart og Aalborg. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler, drifter og vedligeholder nye og eksisterende it-systemer, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive. De lægger stor vægt på at skabe løsninger, der er data- og analysedrevne, som er værdiskabende for Skatteforvaltningen, og som understøtter, at skatter og afgifter bliver betalt korrekt og til tiden. UFST har ansvaret for at drive it-udviklingsprojekter og for at sikre et transparent grundlag for it-prioriteringer på tværs af Skatteforvaltningen, ligesom det er styrelsens opgave at modernisere, nedbringe teknisk gæld og anvende markedet optimalt. I UFST er medarbejderne engagerede og fagligt kompetente. De arbejder professionelt i et stærkt fagligt fællesskab på tværs af styrelsen og Skatteforvaltningen for at lykkes med den samfundskritiske opgave, som de har. De lægger vægt på eksekveringskraft og mener, at et højt fagligt niveau er udgangspunktet for, at tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet, som sikrer tidssvarende og stabile løsninger. Afdelingen Som Team- og fagkoordinator vil du blive en del af kontoret for Årsopgørelse, som består af tre teams som rummer i alt 24 medarbejdere. Kontoret sikrer, at årsopgørelserne er driftsstabile, herunder står de for applikationsdrift og videreudvikling af en lang række IT-systemer, der primært håndteres af deres leverandører, som understøtter personbeskatningen i Danmark. Der er tale om store bundsolide systemer, som dog skal indgå i en løbende modernisering af skatteforvaltningens kernesystemer, hvorfor der bestemt er mulighed for læring og udvikling. I denne rolle vil du blive ansvarlig for Dataudstillings teamet, som består af 8 medarbejdere, som beskæftiger sig med forskellige typer af systemer. Teamet arbejder med applikationsdriften, som er et helt centralt område af Skatteforvaltningen. Generelt er der tale om arbejde med både store og komplekse systemer, hvorfor medarbejderne i teamet er karakteriseret af en dyb teknisk viden og forståelse. Derudover er der i teamet og på kontoret et stort fokus på samarbejde og holdånd, hvorfor personale arrangementer også prioriteres. Som Team- og fagkoordinator vil du desuden blive en del af kontorledelsen, som på ledelsesmøder diskuterer den daglige drift og udfordringer, såvel som den strategiske udvikling for kontoret.   Stillingen Som Team- og Fagkoordinator får du en selvstændig og ledende rolle, hvor du i samarbejde med kontorchefen for Årsopgørelse, vil være ansvarlig for applikationsdriften og sikre at dit fagområde understøtter den strategiske udvikling for Årsopgørelse. Mere konkret vil du have ansvaret for at sikre et velfungerende team, der løser deres opgaver på en god og struktureret måde i tæt samarbejde med Skattestyrelsen og vores eksterne leverandør. Du kommer derudover til drive flere simultane aktiviteter og både større og mindre opgaver, hvor de klassiske projektlederdiscipliner kommer i spil. Dit ansvar indbefatter daglig koordinering, opfølgning og sparring, samt deltagelse i at tilrettelægge og udføre teamets arbejdsopgaver. Du vil som Team- og fagkoordinator få en faciliterende rolle med at sikre en god overgang fra udvikling til applikationsdrift samt sikre, at dine teammedlemmer klædes godt på til opgaven. Den faglige viden er i vidt omfang på plads i teamet, hvorfor fokusset i denne rolle vil være på indsatser indenfor ledelse, koordinering og facilitering. I rollen vil du også fungere som faglig sparringspartner for teamet, hvorfor det er væsentligt, at du har erfaring med teknisk komplicerede systemer, samt lyst til at sætte dig ind i nye komplekse fagområder. Dog er en interesse for ledelse også vigtig, da du er med til at sikre den daglig trivsel i teamet. Du vil i den sammenhæng også få muligheden for at udvikle din ledelsesmæssige værktøjskasse undervejs.   Ansvarsområder Du vil som Team- og Fagkoordinator være ansvarlig for at:
 • Omsætte Årsopgørelsens strategier til konkrete mål for dit team og rapportere på fremdriften af implementeringen
 • Indgå i dialogen med leverandørerne
 • Koordinere teamets opgaver, holde overblikket og levere relevant status
 • Sikre videndeling og gør teamets resultater synlige
 • Holde dig løbende opdateret om udviklingen på fagområdet
 • Give faglig feedback til dine teammedlemmer
  Requirements Til denne stilling er det væsentligt at du har:
 • 5+ års erhvervserfaring fra en lignende rolle som eksempelvis Team- og Fagkoordinator, Teamleder eller teknisk projektleder fra en eller flere større komplekse organisationer
 • Tung teknisk erfaring med applikationsdrift og videreudviklingsopgaver
 • God forståelse for økonomi, herunder udarbejdelse af budgetter
 • Kendskab til projektledelsesdisciplinen
 • Kendskab til best-practice indenfor forskellige it-udviklingsmetoder, herunder særligt agile metoder.
Derudover er det en fordel, hvis du har: Erfaring fra leverandørforhandlinger, leverandørsamarbejde, kontraktudarbejdelse eller lignende.