Jobinfo

Segment:

City:

State/Province:

 

IT

Hvidovre

Region Hovedstaden

 

 

Segment: IT
City: Hvidovre
State/Province: Region Hovedstaden

Posted: 01.08.2022

IT-projektleder

Nordic Transport Group / Full time

I rollen som IT-projektleder har du det overordnede projektansvar i NTG og skal agere tovholder på virksomhedens spændende IT-projekter, men foruden det tekniske IT-ansvar. Du vil have en vigtig funktion, hvor du skal mestre at bevare overblikket og sikre, at projekterne forløber sig, som de skal. Hvis det ikke er tilfældet, skal du tilmed sikre, at det givne projekt kommer tilbage på sporet og igen kan køre problemfrit.

NTG arbejder på mange projekter på samme tid, og de relaterer sig mere eller mindre til hinanden, hvilket skaber kompleksitet. Derfor skal du evne – og finde det sjovt – at have mange bolde i luften og arbejde i et sådant miljø.

Projekterne er forskellige, og ligeså er deres varighed. De kan typisk forløbe sig over et halvt år og drejer sig som oftest om opkøb af nye selskaber i enten eksisterende- eller nye lande. NTG er i fortsat stor vækst og etablerer løbende yderligere partnerskaber. Dermed er endnu flere opkøb i gang, hvilket skaber højt tempo og højt humør på kontoret.

Ved opkøb af selskaber skal du som Projetleder bl.a. vurdere, hvad der kan lade sig gøre rent IT-mæssigt, hvilke udfordringer der foreligger, ligesom du skal sætte dig ind i det pågældende lands krav på området. I et internationalt miljø skal du kommunikere- og vidensdele med selskabets ejere og dermed udgøre et bindeled mellem dem og NTG. Du skal forstå kulturforskelle og sikre lokal opbakning i selskabet, ligesom du skal sikre IT-ressourcer til projektet.

Du skal hermed udføre et vist forarbejde og skabe en god udrulning hos selskaberne, herunder sørge for at rulle dem over på NTG’s IT-systemer, opdatere deres software, flytte datacentre, sikre scannesystemer mv. I den forbindelse kan der være op til 4 rejsedage om måneden, men der kan samtidig være perioder foruden rejser. Det vil derudover være rejser indenfor Europa, hvormed der er mulighed for at rejse ud- og rejse hjem samme dag.

Samtidig har du ansvaret for løbende at afholde opfølgningsmøder på de enkelte projekter, således at alle projektets parter er tilfredse, og ikke mindst at tidsplanen holder.

Projektleder-rollen er en nyopstartet stilling, som er oprettet i takt med, at NTG er vokset og dermed har behov for mere struktur på projekterne. Du vil arbejde agilt og er med til at definere retningen for, hvordan NTG driver projekter, både ift. processer, procedurer og projektværktøjer. Du vil være med til at danne fundamentet for det, der i fremtiden vil være en Projektleder-afdeling med eksempelvis junior-projektledere.

Dermed kræver det af dig som person, at du finder det sjovt at kunne præge rammerne for NTG’s projekter og kan arbejde selvstændigt og proaktivt. Du skal trives i en rolle, hvor du skal samarbejde med mange mennesker og tilpasse din kommunikation den enkelte modtager. Du skal tilmed være god til at forventningsafstemme og kunne formidle din viden, så det skaber forståelse på tværs af landekulturer.

Som IT-projektleder vil du have følgende ansvarsområder:

 

  • Være projektansvarlig på NTG’s IT-projekter, herunder afholde opfølgningsmøder, sikre at projekternes tidsplan holder samt sikre interne IT-ressourcer.
  • Udføre forarbejde ved opkøb af nye selskaber, herunder vurdere muligheder og udfordringer rent IT-mæssigt og orientere dig i eventuelle krav og obs-punkter.
  • Sikre en god udrulning hos selskaberne, herunder sørge for at rulle dem over på NTG’s IT-systemer, opdatere deres software, flytte datacentre, sikre scannesystemer mv
  • Samarbejde internationalt med opkøbte selskabers ejere og udgøre et bindeled mellem dem og NTG, herunder vidensdele og kommunikere med dem på en måde, der skaber forståelse og lokal opbakning i det givne selskab.
  • Definere retningen for- og rådgive CIO Office om, hvordan NTG driver projekter, både ift. processer, procedurer og projektværktøjer og løbende procesoptimere samme.