Jobinfo

Segment:

City:

State/Province:

IT

Frederiksberg

Region Hovedstaden

 

 

Segment: IT
City: Frederiksberg
State/Province: Region Hovedstaden

Posted: 17.10.2022

ARS systemejer

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen / Full time

Du skal i denne rolle sammen med de øvrige medarbejdere i teamet sikre, at drift, vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen på alle systemerne udføres med høj kvalitet, der lever op til interne standarder og krav. Du skal ligeledes være med til at facilitere og sikre, at der via konfiguration og automatisering vedvarende optimeres på systemernes understøttelse af forretningsprocesserne.

I rollen som Systemejer/Application Manager har du fokus på et godt samarbejde med de systemrelaterede forretningsområder. Du har desuden et tæt samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere, da en del af opgaverne inden for drift, support og vedligeholdelse samt videreudvikling er outsourcet til eksterne leverandører. Kundehenvendelsessystemerne vedligeholdes dels internt og dels i samarbejde med en ekstern leverandør.

Du skal derfor, sammen med teamet vedligeholde det gode leverandørarbejde og sikre kontraktoverholdelsen fra start til slut. Det er dig, der sikrer, at leverandørerne implementerer de forretningsmæssige behov korrekt i systemerne med omtanke for funktionalitet, teknologi og økonomi. Det er også dig, der til forretningsområderne foreslår nye tekniske og konfigurationsmæssige forbedringer af systemet, som vil skabe effektiviseringer og kvalitetsforbedringer, ligesom du hele tiden har fokus på at sikre effektive og værdiskabende service management processer.

Dine opgaver vil hovedsageligt ligge indenfor følgende områder:

 • Bidrage aktivt til governance af UFST’s IT-løsninger
 • Koordinering mellem interessenter i forbindelse med ændringshåndtering
 • Sikre forbedringer af digitale løsninger
 • Sikre at systemet driftes teknisk optimalt og effektivt af leverandørerne
 • Sikre at vedligehold sker med størst mulig økonomisk effektivitet, herunder kvalitetssikring og vurdering af leverandørernes estimater og tilbud
 • Kravspecificering baseret på forretningskrav i samarbejde med de forretningsansvarlige

 

Requirements

Dine faglige kvalifikationer omfatter blandt andet:

 • Erfaring med koordinering af applikationsudvikling og -vedligehold fra en tilsvarende rolle
 • Erfaring med kravspecificering, test, drift og support
 • Erfaring med styring af leverandører ved outsourced it-drift
 • Erfaring med at arbejde i et komplekst set-up, hvor du skal samarbejde med mange interessenter og med flere leverandører.

Det vil være en fordel hvis:

 • Du har en it-teknisk indsigt i f.eks. webservices, AD, netværk, servedrift og lign.
 • Erfaring som projektleder eller koordinator

Benefits
Det er en fordel, hvis du førhen har arbejdet i større komplekse virksomheder, gerne det offentlige.