Jobinfo

Segment:

City:

State/Province:

Engineering

Frederiksberg C

Region Hovedstaden

Segment: Engineering
City: Frederiksberg C
State/Province: Region Hovedstaden

Posted: 27.06.2023

Teknisk Projektleder

Københavns Universitet/ Full time

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 og består af 6 fakulteter, 36 institutioner og mere end 200 forskningscentre. KU rummer i alt 9.763 medarbejdere og har 9 nobelpristagere med tilknytning til universitetet.

Fysisk er Københavns Universitet fordelt på 4 campusområder i København samt 10 museer og forskningshaver – blandt andre Zoologisk Museum, Botanisk Have, Medicinsk Museum og Øresundsakvariet.

Københavns Universitet rummer en stor vifte af videnskabelige miljøer, som er organiseret i faglige hovedområder, kaldet fakulteter. De er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber indenfor uddannelse og forskning. Universitetet rummer desuden et stort antal centre, museer, tværgående projekter og andre enheder.

Københavns universitet har i mange år været det højst rangerede universitet i Danmark, og har gennem sin forskning og sine uddannelser stor betydning for Danmarks udvikling og økonomi.

Om afdelingen

I rollen som Teknisk projektleder vil du være en del af Campus Service Frederiksberg Plus (Frb+), der varetager drift, service og vedligehold på Frederiksberg Campus, samt KU’s campus områder uden for København (Tåstrup, Nødebo, Helsingør og Hørsholm). Afdelingens hovedformål er, at understøtte universitetets kerneopgaver inden for forskning, uddannelse og formidling.
Du vil blive en del af afdelingen Teknik- og Driftsservice, der består af omkring 20 medarbejdere. Her vil du indgå i et etableret, men nyt projekt team i Teknisk Support, der vil bestå af 2 Tekniske Projektledere og 1 Energi Projektleder.

Frb+’s bygninger rummer en stor variation i alder, funktionalitet samt vedligeholdelsestilstand. Konkret vil du have medansvar for at udvikle og vedligeholde de tekniske installationer for at sikre opretholdelse af drift, og at brugernes behov kan imødekommes.

Afdelingen er karakteriseret af fagligt dygtige medarbejdere, der brænder for deres fag. Der er desuden fokus på tværgående samarbejde på tværs, der er med til at sikre veludført drift, service og vedligehold af bygningernes tekniske installationer i alt fra ældre fredede bygninger til nyt teknisk tungt byggeri.

Om stillingen som Teknisk Projektleder

I rollen som Teknisk Projektleder vil du være ansvarlig for projektledelse af sager vedrørende teknisk vedligehold (50.000-300.000) med fokus på at budgetter, kvalitet og tidsplaner overholdes.
I forlængelse af dette vil du have brugerkontakt vedrørende ombygninger og ændrede behov for teknisk infrastruktur herunder indledende vurdering af projektets omfang og kompleksitet.

I tæt sparring med driften og Driftschefen vil du derfor have fokus på den direkte projektledelse samt udarbejdelsen af udviklingsplaner, der skal være med til at skabe en fælles fremgang for projektledelsen i afdelingen.

Projekterne bærer præg af bygningernes laboratorietunge områder, der er forsynet med mange typer tekniske anlæg. Der vil derfor være fokus på udskiftning, optimering eller fornyelse af tekniske anlæg såsom vandinstallationer, brandanlæg og ventilation.
Det vil derfor også ofte være nødvendigt at være til stede ude på projektsitet, dog uden at være driftsudførende.

Krav

Vi forventer at du har:

  • Erfaring med projektledelse herunder styring af tidsplan, budgetter og kvalitet
  • Erfaring med teknisk bygningsvedligehold
  • Erfaring med digitale FM systemer
  • Erfaring med brugerkontakt ifm. projektvurdering
  • Erfaring med overlevering af projekter til drift
  • Vant til at samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Kendskab til CTS