Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

Postal Code:

Engineering

Rådgivning

Vordingborg

Region Sjælland

4760

 

 

Segment: Engineering
Industry:  Rådgivning
City: Vordingborg
State/Province: Region Sjælland
Postal Code: 4760

Slået op: 27.10.2021

Teamleder, ledningsnetansvarlig

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Om Vordingborg Forsyning
Vordingborg Forsyning er et multiforsyningsselskab, der varetager:

 • Spildevand i hele kommunen
 • Drikkevand i Præstø, Stege og Vordingborg by
 • Fjernvarme til Vordingborg by (både produktion og distribution)
 • Produktion af el på kraftvarmeværket

Dette betyder, at du nu har mulighed for at blive en del af en virksomhed, der udfylder en vigtig rolle i lokalsamfundet. Dette bevirker, at du ligeledes får en unik mulighed for at være med til at præge retningen og bidrage med dine ekspertiseområder.

Vordingborg Forsyning har siden 2007 været på en forandringsrejse til at blive en moderne og fremtidssikret drevet forsyning, hvor især digitalisering har været med til at effektivisere mange arbejdsgange.

Vordingborg Forsyning er en forsyningsvirksomhed, der sætter kunden i centrum. De leverer forsyninger og ydelser gennem rør og ledninger, og de sørger for, at kunden er sikret de bedst mulige og sammenlignelige priser på deres ydelser via tæt samarbejde med myndigheder, leverandører og andre samarbejdspartnere. De har et investeringsomfang på 300 mio. for 2022 til projekter og anlægsinvesteringer, hvoraf klima-, anlægs- og spildevandsplaner udgør 100 mio.

Hos Vordingborg Forsyning har du mulighed for at blive en del af en organisation, der vægter gennemsigtighed højt og involverer flest mulige i, hvordan de tænker forretning. De består i dag af 45 medarbejdere, hvoraf 15 medarbejdere indgår i administrationen med sideløbende projekter og 30 medarbejdere, der er direkte beskæftiget i driften. Virksomheden har desuden en ambition om fortsat at bevare sin selvstændighed og tænke langsigtet via langsigtede investeringer mange år ud i fremtiden.

Om stillingen
Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du bliver koordinerende teamleder for det samlede projektteam, der kører et tæt samarbejde om aktuelle projekter og planudvikling. Du vil få en alsidig hverdag og stor selvstændighed i styring af opgaver.

Afdelingen har en bred projektportefølje, som blandt andet omfatter renovering af ledningsnettet, fjernvarmeforsyning af nye områder, etablering af nye forsyningsledninger, nykloakering og kloakseparering.

Dine ansvarsområder bliver primært inden for spildevand og fjernevarme. I henhold til fjernvarme er deres hovedaktivitet at forsyne Vordingborg By, Masnedsund og Ore jævnfør varmeforsyningsplanen. De leverer fjernvarme til ca. 3.300 forbrugere i Vordingborg, og ledningsnettet omfatter 38 km hovedledninger, 32 km stikledninger og 7 km transitledninger – alle som dobbeltrør. Der cirkulerer 3.800 m3 vand i ledningsnettet.

I henhold til spildevand er deres hovedaktivitet at transportere spildevand fra alle ejendomme i Vordingborg kommune, som er tilsluttet kloaksystemet. Endvidere administreres tømningsordningen for øvrige borgere. De transporterer mellem 4,5 og 7,8 mio. m3 spilde- og regnvand i ca. 635 km ledninger.

Vordingborg Forsyning tilbyder en arbejdsplads, hvor godt samarbejde og ambitiøse mål giver store resultater. Dette betyder, at både kolleger og ledere altid står klar med en hjælpende hånd, faglig sparring og konstruktiv feedback. Arbejdsstilen er derfor præget af stor teamfølelse, hvor der altid sigtes efter at spille hinanden gode.

Kulturen er præget af en flad struktur med højt til loftet og en synlig ledelse. Der tilbydes fleksible arbejdsforhold, hvor der er mulighed for hjemmearbejdsdage og etablering af hjemmearbejdsplads. Du bliver endvidere en del af en virksomhed, hvor man aldrig arbejder isoleret for sig selv, og hvor humor også er væsentlig i en travl hverdag.

Som teamleder vil du bestride en central rolle som ansvarlig for forsyningens spændende spildevands- og fjernvarmeprojekter særligt inden for ledningsnettet, med reference til forsyningens administrerende direktør. Du vil agere nøgleperson i forhold til at finde nye og fremtidssikrede løsninger og bestride en koordinerende rolle i planlægningen af projekter, således at du sikrer, at Vordingborg Forsyning fortsat leverer bedst værdi for færrest mulige omkostninger og risici. Du skal derfor besidde faglige kompetencer og viden inden for især spildevand og/eller fjernvarme til håndtering af bl.a. samarbejder, interessenter og aktører.

Din fornemmeste opgave er at agere Asset Manager, hvor du skal have det overordnede overblik total et iht. projekter og projektøkonomi. I Asset Manager rollen forstår du vigtigheden af udførlig dokumentation, der på datadrevet vis skal gøre dig i stand til at vurdere aktuelle værdier og levetid i anlæggene. På baggrund af dette skal du foretage en teknisk finansiel vurdering af, hvordan Vordingborg Forsyning skal bevare værdierne i deres aktiver. Dette betyder at du skal sikre bedre planlægning og prioritering af anlægsaktiviteter og -investeringer, herunder sikre systematikker til at indsamle og anvende data om ledningsnettets tilstand og behov for investeringer og omkostninger ud fra faktabaserede beslutninger. Derudover vil du også blive ledelsesmæssigt ansvarlig for GIS-området.

Sideløbende med dette vil du skulle drive dine egne projekter, hvorfor du allerede er dygtig til at afvikle projekter effektivt under hensyntagen til interessenter, risici, teknik og den overordnede strategi i Vordingborg Forsyning.

Du er en person, som gerne vil være ”hvor det sker” og som trives i et dynamisk og omskifteligt miljø, hvor du selv kan være med til at bidrage til forretningens fortsatte vækst. Du skal også trives i en, til tider, hektisk hverdag, der vil bære præg af, at du har mange bolde i luften og samtidigt skal sikre, at der ikke er noget, som bliver tabt på gulvet. Du er en ekstrovert og åben person, der udstråler engagement og empati. Derudover kan du lide at tænkte innovativt og se muligheder samt systematisere det komplicerede.

Dine opgaver som erfaren projektleder for ledningsnettet vil være:

 • Lede anlægsprojekter af forskellig art
 • Bidrage og støtte ledergruppen i forskellige projekter og analysearbejde
 • Deltage i forretningsudviklingsprojekter og tilbud
 • Økonomi- og projektstyring
 • Deklarationer af ledningsnet
 • Dialog med driften omkring optimerings- og prioriteringstiltag
 • Samarbejde med entreprenører og rådgivere
 • Sikre korrekt dokumentation af projektdata
 • Planlægge ressourcer aktivt, så de benyttes mest optimalt
 • Borgerdialoger
 • Myndighedsbehandling

Din faglige erfaring:

 • 7-10 års projektledererfaring inden for forsyning gerne fra rådgiverbranchen
 • Projekterfaring inden for spildevand og fjernvarme
 • Erfaring med at styre komplekse projekter fra A-Z med inddragelse af flere parter også iht. tid, økonomi, kontrakt, fremdrift, kvalitet og ressourceallokering
 • Erfaring med projektledelse af bygge- og anlægsprojekter – gerne fra et overordnet niveau
 • Erfaring med at lede og facilitere et effektivt samarbejde mellem rådgivere, leverandører, entreprenører, driften, økonomi m.fl.
 • Kendskab til GIS og sikring af dokumentation af projektdata herunder tegninger.

Udviklingsmuligheder
Hos Vordingborg Forsyning har udvikling første prioritet, idet de gerne vil forvandle potentiale til performance. Der er derfor stort fokus på udvikling, hvorfor de tilbyder rigtig gode udviklingsmuligheder og mulighed for at få stort ansvar.