Jobinfo

Segment:

Industry:

Client type:

City:

State/Province:

Postal Code:

200 IT

Teknologi

IT

Kongens Lyngby

Region Hovedstaden

2800

 

 

Segment: 200 IT
Industry:  Teknologi
Client type: IT
City: Kongens Lyngby
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 2800

Slået op: 04.08.2021

Teamkoordinator & Systemejer til Motor

Full time / Capax Recruitment / Danmark

OM UFST 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en del af Skatteministeriets koncern, som samarbejder med andre enheder i koncernen. UFST består af cirka 2.000 medarbejdere og har kontorer i København, Middelfart og Aalborg.

Skatteforvaltningen, som er en myndighed under Skatteministeriet, er i gang med en historisk transformation af it-kernesystemer på tværs af koncernens mange forretningsområder. Derfor vækster UFST og har brug for medarbejdere, der kan styrke den interne viden om og indsigt i systemporteføljen, der både driftes og videreudvikles i samarbejde med en vifte af eksterne leverandører.

Som led i regeringens plan ”Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021” er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser, hvor UFST er én af dem. I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser skal UFST udvikle en fremtidsparat og sikker digital forvaltning samt forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer.

AFDELING: ESDH- OG MOTORSYSTEMER 

Du bliver en del af kontoret ESDH- og Motorsystemer, som har ansvar for drift af outsourcede it-systemer, herunder ESDH-systemer, motorsystemer og sagsbehandlingssystemer. Kontorets formål er at sikre stabil drift samt at udføre vedligehold og videreudvikling af it-systemerne. Denne opgave vil du være med til at løfte sammen med 23 engagerede kollegaer i kontoret, nuværende tæller. Kontoret kendetegnes derudover ved et uhøjtideligt fællesskab, hvor samarbejde og arbejdsglæde vægtes højt.

 

 

Mere konkret kommer du til at indgå i et erfarent team, som i dag består af 5 Systemejere. Teammedlemmerne har arbejdet sammen i en længere periode og har opbygget en stærk videnbase, som de ser frem til at dele og generelt viden udveksle med dig. Teamet (Motorsystemet/Motorregistret) understøtter registrering- og afgiftsberegning af køretøjer i Danmark og indeholder således informationer om mere end 4 mio. indregistrerede køretøjer. Systemet udveksler informationer med en række eksterne systemer og aktører herunder fx forsikringsselskaber, myndigheder, private aktører m.v.

 

Foruden eget kontor er der også et tæt samarbejde på tværs af kontorerne, hvor du især samarbejder med andre systemejere, procesejere, platformsejere og det relaterede forretningsområde.

OM STILLINGEN

Du kommer til at bestride en rolle som teamkoordinator og systemejer for egne systemer. Fordelingen mellem de to roller er ca. 40% i rollen som teamkoordinator og 60% i rollen som systemejer/application manager.

I rollen som teamkoordinator får du en ledende rolle i forhold til fordeling af opgaver og koordinering med andre afdelinger og fagområder hos UFST. Du får en central position i forhold til de øvrige systemejere, som du kommer til at arbejde tæt sammen med.

I rollen som Systemejer/Application Manager bliver du ejer til DMR-systemet (Dansk Motor Register), som er et komplekst system lavet i Java, der kun findes hos UFST. I rollen har du fokus på et godt samarbejde med de systemrelaterede forretningsområder. Du får desuden et tæt samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere da drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling for Motorsystemet er outsourcet til eksterne leverandører.

Det er dig, der sikrer, at leverandørerne implementerer de forretningsmæssige behov korrekt i systemet med omtanke for funktionalitet, teknologi og økonomi. Det er også dig, der til forretningsområderne foreslår nye tekniske og konfigurationsmæssige forbedringer af systemet, som vil skabe effektiviseringer og/eller kvalitetsforbedringer. Ligesom du hele tiden har fokus på at sikre effektive og værdiskabende service management processer.

Dine opgaver vil hovedsageligt ligge inden for følgende områder:

 • Faglig koordinering med de øvrige systemejere og kontorchefen
 • Tæt samarbejde med afdelinger fra andre fagområder til faglig koordination på kontorets vegne
 • Bidrage aktivt til governance af UFSTs it-løsninger
 • Koordinering mellem interessenter i forbindelse med ændringshåndtering
 • Sikre forbedringer af digitale løsninger
 • Overvåge at systemerne driftes teknisk optimalt og effektivt af leverandørerne
 • Sikre at vedligehold sker med størst mulig økonomisk effektivitet, herunder kvalitetssikring og vurdering af leverandørernes estimater og tilbud
 • Kravspecificering baseret på forretningskrav i samarbejde med de forretningsansvarlige
FAGLIG ERFARING

Som person agerer du som regel proaktivt, du er serviceminded og er positiv og professionel i tilgangen til dit arbejde. Du arbejder struktureret med dine opgaver og er god til at bevare overblikket.

Det ligger dig naturligt at være initiativrig, energisk og løsningsorienteret, og du har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du kan begå dig sammen med kolleger med forskellige opgaver og baggrunde og fungerer godt i et team, hvor opgaver løses i fællesskab.

Dine faglige kvalifikationer omfatter:

 • Relevant erfaring med koordinering af applikationsudvikling og -vedligehold fra en tilsvarende rolle f.eks. som Projektleder eller Systemejer
 • Erfaring med kravspecificering, test, drift, support og vedligehold
 • Erfaring med styring af leverandører ved outsourced it-drift
 • Erfaring med at arbejde i et komplekst set-up, hvor du skal samarbejde med mange interessenter og med flere leverandører er en fordel
 • Meget gerne stor it-teknisk indsigt – i f.eks. Webservices, AD, netværk, serverdrift og lignende