Jobinfo
Segment:

City:

State/Province:

IT

Frederiksberg

Region Hovedstaden

 

 
Segment: IT
City: Frederiksberg
State/Province: Region Hovedstaden

Posted: 14.03.2023

Teamkoordinator & Systemejer ARS

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen / Full time

Teamkoordinator & Systemejer ARS for UFST 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en del af Skatteministeriets koncern, som samarbejder med andre enheder i koncernen. UFST består af cirka 2.000 medarbejdere og har kontorer i København, Middelfart og Aalborg.

Skatteforvaltningen, som er en myndighed under Skatteministeriet, er i gang med en historisk transformation af it-kernesystemer på tværs af koncernens mange forretningsområder. Derfor vækster UFST og har brug for medarbejdere, der kan styrke den interne viden om og indsigt i systemporteføljen, der både driftes og videreudvikles i samarbejde med en vifte af eksterne leverandører.

Som led i regeringens plan ”Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021” er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser, hvor UFST er én af dem. I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser skal UFST udvikle en fremtidsparat og sikker digital forvaltning samt forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer.

Afdelingen  

Du bliver en del af kontoret ’Motorsystemer og ESDH’ i, som bl.a. har ansvaret for drift af UFST’s interne ARS kundehenvendelsessystemer. Kontorets formål er at understøtte forretningsområder under Skatteministeriets koncern, sikre stabil drift, samt at udføre vedligehold og videreudvikling af IT-systemerne.

Du kommer til at indgå i et dynamisk team – kundehenvendelse-teamet (også kaldet ARS-teamet) – som i dag består af tre erfarne systemejere, suppleret af tre eksterne konsulenter. På kort sigt skal teamet bestå af i alt fire systemejere inkl. en teamkoordinator, samt tre eksterne konsulenter – dvs. et samlet team på syv personer.

Kundehenvendelsessystemerne er primært bygget på BMC Helix AR System platform (ARS). Der er tale om forretningskritiske systemer, der dagligt registrerer og håndterer alle henvendelser til Skatteforvaltningen fra borgere og virksomheder. Systemerne understøtter 6600 medarbejdere i deres daglige arbejde i håndteringen af gennemsnitligt 12.000 henvendelser hver dag. Systemerne er yderst stabile, har en høj grad af IT-sikkerhed og er opbygget, så det er enkelt at til- og afkoble funktioner efter behov.

Du bliver en del af et kontor, som består af 25 engagerede medarbejdere med forskellige baggrunde. Kontorets øvrige teams har fokus på DMR (Digitalt Motorregister) F2 og WorkZone. Kontoret har et uhøjtideligt fællesskab, og vægter samarbejde og arbejdsglæde højt. UFST har et tæt samarbejde på tværs af kontorerne, hvor du især i denne rolle vil samarbejde med andre systemejere, procesejere, platformsejere og det relaterede forretningsområde.
 
Stillingen som Teamkoordinator & Systemejer ARS

I rollen som Teamkoordinator & Systemejer, vil du fungere som en nøglespiller for ARS teamet, hvor du både vil blive systemejer til ARS Kundehenvendelsessystemer, samt indgå i en ledende rolle (opgavestyring), hvor du vil stå for den daglig koordinering og fordeling af opgaver til de øvrige systemejere.

For alle systemerne, skal du sammen med de øvrige medarbejdere i teamet sikre, at drift, vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen udføres med høj kvalitet, der lever op til interne standarder og krav. Du skal ligeledes være med til at facilitere og sikre, at der via konfiguration og automatisering vedvarende optimeres på systemernes understøttelse af forretningsprocesserne. 

I rollen som Teamkoordinator & Systemejer, vil du også have fokus på et godt samarbejde med de systemrelaterede forretningsområder. Du vil desuden have et tæt samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere, da en del af opgaverne inden for drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling er outsourcet til eksterne leverandører.

 

Kundehenvendelsessystemerne vedligeholdes dels internt og dels i samarbejde med en ekstern leverandør. Du vil derfor – sammen med teamet – være ansvarlig for at vedligeholde det gode leverandørsamarbejde og sikre kontraktoverholdelsen fra start til slut. Det er dig, der sikrer, at leverandørerne implementerer de forretningsmæssige behov korrekt i systemerne, med omtanke for funktionalitet, teknologi og økonomi. Det er også dig, der til forretningsområderne foreslår nye tekniske og konfigurationsmæssige forbedringer af systemet, som vil skabe effektiviseringer og kvalitetsforbedringer, ligesom du hele tiden har fokus på at sikre effektive og værdiskabende service management processer.

For at få succes i denne rolle, er det vigtigt, at du har erfaring som Systemejer/Application Manager fra en større virksomhed eller organisation og ligeledes har erfaring med at sidde i en koordinerende rolle som eksempelvis Teamkoordinator eller Projektleder.
 
Faglige kvalifikationer 
  • Erfaring fra tilsvarende rolle: Teamkoordinator/Projektleder/lignende og Systemejer/Application Manager med koordinering af applikationsudvikling og -vedligehold
  • Erfaring med kravspecificering, test, drift og support
  • Erfaring med styring af leverandører ved outsourced it-drift
  • Erfaring med at arbejde i et komplekst set-up, hvor du skal samarbejde med mange interessenter og med flere leverandører er en fordel