Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

IT

Stat

København

Region Hovedstaden

 

 

Segment: IT
Industry:  Stat
City: København
State/Province: Region Hovedstaden

Slået op: 31.10.2021

Service Delivery Manager

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Om stillingen:

Som Service Delivery Manager bliver du en del af Teamet Fælleskomponenter, Middleware og Databaser som pt. består af en Teamkoordinator og fire driftsspecialister + konsulenter. Teamet supplerer hinanden godt og er meget ærekære overfor at få afdelingen til at fungere døgnet rundt, hvorfor hjælpsomhed og teamånd prioriteres højt.

Du vil i stillingen som Service Delivery Manager have en bred kontaktflade i organisationen, hvor du det ene øjeblik holder driftsstatusmøder med vores interne samarbejdspartnere og næste øjeblik er i projektmøde omkring ny system- eller databaseløsning.

Det forventes, at du har en teknisk baggrund, da området er meget teknisk og afdelingen beskæftiger sig med servere, databaser og fil transfer mellem eksterne markeder, dvs. virksomheder, skatteborgere og de interne afdelinger i UFST. Ligeledes kan du forvente at indgå som systemejer på en række af de tekniske systemer, hvor du vil være ansvarlig for at holde systemet up to date og løbende sørge for at følge med i udviklingen på markedet og den software komponent du vil være ansvarlig for. Dog vil du ikke indgå i selve driften af løsningen.

Ansvarsområder:

 • Dine daglige opgaver som Service Delivery Manager bliver blandt andet, at:
 • Sikre at et system eller service leveres som aftalt
 • Prioritere, ressourcestyre og koordinere projekter/opgaver og services uanset operationsniveau
 • Være kontaktpunkt (SPOC) i forhold til en given service eller opgave/projekt
 • Udøve Application Lifecycle Management (ALM)
 • Udarbejde transitionsdokumentation i forbindelse med idriftsættelse af applikationer/systemer
 • Udarbejde servicerammer i samarbejde med systemejer
 • Håndtere interessenter og agere som koordinator i forhold til ITSM-processer
 • Leverandørstyring
 • Sikre udarbejdelse af rapportering
 • Foreslå nye forbedringsområder, fx af de generelle rutiner og dokumentation

Faglig erfaring:

Til denne stilling er det et krav, at du har:

 • Minimum 3 års erfaring som Service Delivery Manager
 • Minimum 5 års teknisk erfaring (fx erfaring som tekniker eller databaseadministrator eller har været i en position hvor du har drevet forskellige typer af platforme i et driftscenter)
 • Erfaring med ITSM
 • Kendskab til og/eller erfaring med Kafka og Elastricsearch,
 • Kendskab til og/eller erfaring med Oracle databaser, Oracle Service Bus og Weblogic Servere
 • Kendskab til og/eller erfaring med PostgreSQL databaser
 • Erfaring med styring af leverandører
 • Bred viden om middleware komponenter og databaser
 • Kendskab til agile udviklingsmetoder som SAFe og/eller SCRUM