Jobinfo

Segment:

City:

State:

Engineering

Allerød

Hovedstaden

 

 

Segment: Engineering
City: Allerød
State: Hovedstaden

Posted: 19.04.2022

Senior Markedsdirektør, Power Transmission

NIRAS / Full time

Vil du være med på NIRAS’ hold inden for grøn energiomstilling? Har du allerede en iværksættertankegang og lyder det tiltalende at være med til at skabe en startup i en eksisterende og veletableret virksomhed?
Du har nu mulighed for at blive en del af NIRAS’ GREENsition og være frontløber i deres nye strategi, der skal skabe nye markedsåbninger samt vækst og udvikling inden for vores eksisterende rådgivningsdiscipliner.
Du får en unik karrieremulighed, hvor du bliver en nøgleperson i udviklingen af markedet for grønne brændstoffer, og skal være med til at opbygge en ny forretningsenhed inden for energiområdet sammen med deres Senior Vice President og øvrige markedsdirektører samt ekspertisechefer inden for grønne brændstoffer, vind og el.
Du bliver ydermere en del af NIRAS’ nye, ambitiøse plan, som er født med stor opbakning fra topledelsen. Så er du motiveret for at forløse det kæmpe potentiale, der ligger i fremtidige energi-omstillingsprojekter sammen med en virksomhed, der sigter mod en grønnere fremtid, skal du endelig læse videre.
Jobbet
Du bliver en del af den nyetablerede taskforce inden for vind, el og grønne brændstoffer. Vi forventer, at du vil tage ejerskab for den nye strategi og være en vigtig del af at lede og eksekvere denne. Det overordnede mål med stillingen er at blive en dynamisk motivator med henblik på at udvikle en “go-to-market”-strategi for el-transmission og efterfølgende implementere. Som senior markedsdirektør bliver du ansvarlig for at lede og koordinere NIRAS’ indsatser og aktiviteter inden for specifikke projekter, kunder og salg, samt for at implementere disse bredt gennem samarbejde på tværs af forskellige forretningsenheder. Desuden vil du have fokus på at øge NIRAS’ elnetforretning.
 
Du vil også
 • Identificere og sikre kontrakter med transmissionsnetkunder for at etablere og i væsentlig grad udvide NIRAS’ elnetforretning Udvikle og anvende de indbyrdes forbundne synergier mellem tilsvarende strategiske indsatser som elektrificering af produktionsindustrien, produktion af grønne brændstoffer og havvind
 • Opbygge og vedligeholde kunderelationer for at levere en bæredygtig pipeline af nye projektmuligheder
 • Opbygge og pleje relationer til samarbejdspartnere – herunder kontakter til forsknings- og udviklingsmiljøer
 • Dele viden og færdigheder med henblik på at videreudvikle dine kollegaers evner og færdigheder
 • Assistere med kapacitetsopbygning og strategisk rekruttering inden for området
Vi kigger efter
Til denne stilling skal du have omkring +10 års erfaring som senior forretningsprofil inden for power transmission og have erfaring i at udarbejde og eksekvere ”go-to-market” strategier.
Du har sikkert
 • En ingeniøruddannelse (civilingeniør eller diplom) eller en anden relevant teknisk uddannelse
 • Omfattende erfaring med kunderelationer og et eksisterende netværk inden for elsektoren
 • Dyb sektorindsigt, som du bruger til at lede tilbud og projekter samt til at støtte kolleger med ekspertiseviden
 • Ledererfaring inden for forskellige områder af elsektoren
 • Succesfulde resultater inden for tværfaglig projektledelse, gerne iht. el-transmissionsnettet
 • Du har en iværksætterprofil med stærke kompetencer inden for forretningsudvikling og opbygning
 • Gode strategiske kompetencer
 • Du er dygtig til at kommunikere med alle niveauer af interessenter
 • Du er i stand til at inspirere tværfunktionelle teams, fortælle historier og præsentere for et bredt publikum
Om NIRAS som arbejdsplads
NIRAS er meget inspireret af ”musketer princippet” – alle for én og én for alle. Hos NIRAS betyder det, at de værdsætter tværgående samarbejde og lærer af alle erfaringer – som reflekteret i deres værdier: Vi lytter, vi lærer, vi leverer. Du vil møde en kultur med stor respekt for faglighed på tværs af sektorer, hvilket giver dig mulighed for at opbygge fagligt netværk og stærke relationer. Du bliver desuden en del af et miljø, hvor du som medarbejder kan udvikle og indfri dit potentiale, og hvor udfordrende opgaver, godt samarbejde og dedikation altid har høj prioritet.
Hvad nu?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at række ud til Monika Hürtig, Rekrutteringskonsulent, på telefon 2934 9810