Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

 

Engineering

Rådgivning

Frederiksberg

Region Hovedstaden

 

 

Segment: Engineering
Industry:  Rådgivning
City: Frederiksberg
State/Province: Region Hovedstaden

Slået op: 24.11.2021

Projektleder

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Om DAB

Siden DAB blev stiftet i 1942, har de taget et socialt ansvar i forhold til boligsociale og samfundsrelaterede opgaver, og har vundet både national og international anerkendelse for deres CSR-politik. DAB administrerer boliger ordentligt og professionelt, og de går ikke på kompromis med deres grundlæggende værdier: redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne.

DAB lægger vægt på boligmiljøet og foretager regelmæssige eftersyn af indeklimaet i boligerne. Derudover udarbejder deres landskabsarkitekter plejeplaner for de grønne områder, og DAB er involveret i mange projekter om udvikling af det boligsociale miljø.

I DAB’s byggeafdeling bliver du en del af et ambitiøst team på 25 medarbejdere. Byggeafdelingen er organiseret i tre ben, der udover 10 projektledere også omfatter energirådgivere og landskabsarkitekter. Alle projekter bliver forankret i teams, der foruden projektlederen består af en økonomi- og projektassistentfunktion.

Ud over at bygge nye boliger, renoverer de for over flere mia. kr. om året, hvilket stiller store krav til proces og økonomistyring. Derudover skal de dels være tro over for den oprindelige arkitektur, og dels skal de naturligvis passe på deres beboere.

DAB lægger vægt på at være synlige i hele byggeprocessen, hvorfor du skal kunne se værdien i brugerinddragelse og stram processtyring, således alle aktører kender sin rolle.

DAB ligger et stort engagement i at opbygge et stærkt bagland i afdelingen, hvor der altid er mulighed for sparring og vidensdeling. Der lægges derfor vægt på et godt kollegaskab med en afslappet og fri omgangstone i et behageligt arbejdsklima. Dette afspejler sig i DAB’s kultur, hvor blandt andet tværfagligt samarbejde i teams vægtes højt.

Om stillingen

DAB søger en nysgerrig og initiativrig projektleder, der først og fremmest tager ansvar for sine opgaver og projekter. Stillingen kræver desuden, at du er rummelig og har gode samarbejdsevner, da det i byggesagerne er altafgørende, at du er i stand til at vinde og fastholde interessenters tillid og respekt.

Som projektleder får du ansvaret for planlægning og styring af byggesager på alle niveauer fra idé til færdigt byggeri med direkte reference til byggechefen. Byggesagerne ligger i håndværkerudgifter i størrelsen fra 80-400 mio. Derudover er der pt fem projekter med et projektbudget på op til 1,5 mia. Det vil også være projekter i denne størrelsesorden som, du som projektleder, skal varetage og håndtere. Du må derfor gerne have et udviklingsgen i maven, idet du her kan få lov til at udforske nye områder, og afprøve samt bidrage med dine kompetencer.

Som bygherrens repræsentant har du stor medindflydelse, idet du er med til at opsætte konkrete mål og præge retningen. Du sidder med for bordenden og skal eksempelvis bedømme forslag fra eksterne rådgivere og vejlede boligselskaber og kommuner, så de er klædt på til at kunne træffe de rette beslutninger.

Du er allerede god til at analysere og tilrettelægge en proces, der sikrer fremdrift. Du stiller derfor høje krav til samarbejdspartnere, så du hele tiden kan sikre de bedste resultater med fokus på kvalitet. Du har politisk tæft og kan manøvrere mellem beboerdemokratiske og kommunale interesser uden at miste fokus.

Dine arbejdsopgaver som projektleder hos DAB vil blandt andet være:

 • At afdække og håndtere projekters risici herunder rådgivning af beboerdemokrater omkring økonomi og tekniske løsninger
 • Sikre den nødvendige fremdrift i projekterne
 • Planlægning, afholdelse og opfølgning på byggeudvalgsmøder (ofte uden for normal arbejdstid, som du selv har mulighed for at planlægge.
 • Sikre udarbejdelse af projektbeskrivelser og finansieringsforslag.
 • At forelægge sager for beslutningstagere og indhente myndighedsgodkendelse

Din faglige profil

 • Minimum 5-10 års projekterfaring inden for byggeri
 • Erfaring med projektledelse af byggesager mhp. tid, kvalitet og økonomi samt iht. at sikre fremdrift
 • Erfaring med sagsbehandling ift. afdækning af myndigheds- og planforhold
 • Erfaring med håndtering af almen lovgivning, byggeregler og betingelser for udbud
 • Erfaring med og forståelse for arbejde i et politisk system, hvor prioriteter og opgaver hurtigt kan ændre sig
 • Erfaring med håndtering af ændringer i byggesagsforløbet og tidsplanen
 • Solidt kendskab til IT, i særdeleshed MS Office-pakken
 • Fortrolig med at udarbejde skriftligt materiale til sagsfremstillinger og ansøgning mv, herunder udarbejdelse af budgetter samt overordnede proces- og tidsplaner

Udviklingsmuligheder

Hos DAB er medarbejderes udviklingsmuligheder prioriteret højt, hvorfor der på sigt vil være rig mulighed for at få mere ansvar.