Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

Postal Code:

IT

IT

Birkerød

Region Hovedstaden

3460

 

 

Segment: IT
Industry:  IT
City: Birkerød
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 3460

Slået op: 24.11.2021

Projektleder til IT

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Om Novafos

Novafos blev i 2017 navnet på et nyt forsyningsselskab, der er dannet gennem en sammenlægning mellem seks forsyningsvirksomheder med ca. 300 medarbejdere. Novafos er i dag Danmarks næststørste vand- og spildevandsforsyning, og ejes af de ni kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal. Forsyningen løser mange forskelligartede forsyningsopgaver inden for vand og spildevand.

Novafos har en vision om at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren. Novafos skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift samt ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål.

Visionen er, at Novafos sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab. Det er nye og spændende opgaver, som kræver mod og engagement til at tænke nyt og skabe forandringer. De vil sikre tilgængelighed, integritet og fortrolighed i deres håndtering af informationer, derfor ønsker de høj tilgængelighed og minimering af risiko for nedbrud.

Novafos er en meget flad og familievenlig organisation, hvilket betyder, at der er relativt korte beslutningsgange, og stor åbenhed samt sparring. Socialt er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter på tværs af organisationen og fagområder

Om stillingen
Afdelingen for IT & SRO består i dag af 27 medarbejdere. Du bliver en del af en professionel og mangfoldig arbejdsplads med en uformel omgangstone, og hvor de til daglig sidder i et åbent kontormiljø. Tværfaglighed og hjælpsomhed er omdrejningspunktet i teamet, også når det gælder samarbejde med kollegaer fra andre fagområder.

I stillingen som projektleder vil du være med til at drive den digitale udvikling af Novafos’ IT-systemer, samt være med til at sikre, at de er på forkant med sikkerheden, blandt andet ved at foretage risikovurderinger af Novofos’ nuværende IT-løsninger.

Novafos er ISO-27001-certificerede, og en del af dit virke som projektleder vil derfor bestå af, at sikre at Novafos fortsat har et højt sikkerhedsniveau. Det er derfor en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til ISO-certificering.

Hos Novafos handler informationssikkerhed i høj grad om mennesker – ikke kun teknik. Foruden at foretage risikovurdering af Novofos’ nuværende IT-systemer, skal du derfor også effektivt kunne kommunikere risici og trusler mod cybersikkerheden, til øvrige medarbejdere.

Kommunikationen til øvrige medarbejdere gøres gennem awareness træning. I din rolle som projektleder skal du derfor udarbejde materiale hertil, så du er med til at opbygge og fastholde en fornuftig sikkerhedsforståelse blandt alle medarbejdere. Dette er vigtigt for, at du kan være med til at sikre at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke omgås.

Du har desuden flair for IT, og forstår dig på IT-arkitektur, men besidder ikke nødvendigvis en uddannelsesmæssig baggrund inden for det, da det IT-tekniske vil blive udført af IT-specialisterne i afdelingen. Du vil i dit virke som projektleder både sidde med projekter internt i IT-afdelingen, men også projekter på tværs af organisationen.

De konkrete arbejdsopgaver vil eksempelvis indebære:

 • At varetage projektledelsen af interne projekter i IT-afdelingen samt IT-projekter i Novafos
 • At arbejde med IT-sikkerhed – herunder med ISO27001
 • At deltage i projektarbejde på tværs af organisationen
 • At være med til at designe løsninger, som højner IT-sikkerhed, samt risikovurdering af nuværende løsninger
 • At have dialog med IT-leverandører om fagsystemer og systemernes integrationsmuligheder i deres infrastruktur
 • At sikre dokumentationen af projekter fra start til slut med udarbejdelse af projektkommissorium, tidsplan samt afsluttende dokumentation

Din faglige profil

 • +2 års erfaring med enten projekt- eller personaleledelse, det er en fordel, hvis det er inden for IT-området.
 • Tidligere erfaringer med ISO-certificering. Det er en fordel, hvis du kender til ISO 27001
 • Du er struktureret i dit arbejde og forstår dig på IT-arkitektur
 • Du kan formulere dig på skriftligt dansk, og kan samtidigt læse og forstå tekniske dokumenter på engelsk
 • Du kan godt lide forandringer i hverdagen med varierende opgaver

Udviklingsmuligheder
Novafos kan tilbyde et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø, der bygger på samarbejde og dialog mellem medarbejderne.