Jobinfo

Segment:

City:

State/Province:

IT

Østerbro

Hovedstaden

Segment: IT
City: Østerbro
State/Province: Hovedstaden

Posted: 09.06.2023

Product Owner

Center for Cybersikkerhed / Full time

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

FE er ikke alene om at beskytte Danmark, men de er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. FE bidrager til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør de, ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling. FE har en stor styrke i deres mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og de er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle, er det vidensgrundlag, som efterretningsarbejdet skaber.

FE’s Center for Cybersikkerhed (CFCS) udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og arbejder for et sikkert digitalt Danmark. CFCS er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb. CFCS’s kultur er i høj grad præget af dette formål, hvor det er tydeligt for alle medarbejdere, at de gør en forskel, når Danmark bliver udsat for cybertrusler og angreb.

Afdelingen

CFCS/FE løfter en lang række opgaver indenfor cybersikkerhed fra trusselsvurderinger, hændelseshåndtering, varsling og rådgivning til hands-on monitorering af datatrafik, identifikation af trusselsaktører og drift af situationscenter. Alt sammen med det formål, at forebygge, imødegå og beskytte imod cyberangreb på Danmarks kritiske infrastruktur. Disse aktiviteter understøttes af en lang række værktøjer der drives af it-organisationen i samarbejde med organisationens Product Owners.

I rollen som Product Owner vil man blive en del af et mindre team i CFCS, i en nyoprettet sektion, som er ved at blive bygget op. Sektionen består af dig som forretningsansvarlig, Product Ownere og to andre forretningsunderstøttende medarbejdere.. Teamet arbejder kontinuerligt på, at de dygtige og højt specialiserede analytikere har adgang til de bedste dataløsninger. Der anvendes cutting edge teknologier og en bred vifte af datakilder for at forebygge, imødegå og beskytte myndigheder og virksomheder mod cyberangreb.

I den sammenhæng, vil man i samarbejde med teamet være med til at sikre, at CFCS står stærkest muligt når det kommer til løsninger indenfor data og dataanalyse.

Teamet arbejder tæt sammen og bruger hinanden til faglig sparring, da der er et stærkt fagligt fællesskab. Derudover er gode kollegaer og en uformel omgangstone også i høj grad karakteristisk for teamet, hvor de nyder at bruge tid sammen både fagligt og socialt.

Stillingen

I stillingen som Product Owner, får du en central rolle i arbejdet med at bidrage til udvikling og vedligeholdelsen af CFCS’s forretningskritiske systemer indenfor data og dataanalyse. Du får mulighed for at sætte dig ind i både tekniske og forretningsmæssige problemstillinger inden for en række nye og eksisterende systemer. Systemerne der arbejdes med, er helt unikke og findes kun hos FE, hvorfor det ikke forventes, at du har kendskab eller erfaring med disse, men derimod ser det som et spændende fagområde at skulle træde ind i.

Som Product Owner vil du indgå i en nøglerolle, da du vil agere bindeled mellem forretningen og IT, hvor du vil være med til at skabe bedre processer og løsninger. Det er er derfor også vigtigt, at du er nysgerrig og evner hurtigt at sætte sig ind i komplekse problemstillinger og formår at formidle disse både til ledelsen såvel som udviklere, således at udviklingsområder identificeres og der kan blive skabt implementerbare løsninger.

Det også væsentligt for rollen at have de agile værktøjer og processer i orden, således at udviklerteamet bliver støttet igennem hvert sprint og når målet. Her vil det også være PO’ens ansvar at justere og optimere hver iteration, håndtere og prioritere backlog samt kommunikere udviklingen videre til forretningen.

FE leder efter to Product Owners, hvoraf den ene vil arbejde på et af de store projekter som bl.a. omfatter en ny analyseplatform, med større mængder af data, som er ved at blive bygget op, mens den anden vil arbejde på nogle andre unikke systemer. I forlængelse heraf er det væsentligt at understrege, at du vil få rig mulighed for at sætte dit fingeraftryk og få indflydelse på projektet og organisationen fremadrettet. CFCS er i øjeblikket også ved at bygge flere andre nye dele op, hvorfor du også vil være med til at forme disse.

Ansvarsområder

Dine opgaver vil hovedsageligt ligge inden for følgende områder:

Forstå og oversætte forretningens behov til implementerbare løsninger
Identificere udviklingsområder i forretningskritiske systemer
Vurdere og prioritere forretningsbehov, planlægge den iterative udvikling og håndtere afvigelserne i planerne
Støtte udviklingsteamet i at møde målet for hvert sprint
Justere og optimere hver iteration af produktet inden release
Håndtere og prioritere backlog
Kommunikere status på udvikling til forretningen
Koordinere arbejdet med udformning af hjælpe- og uddannelsesmateriale, for at sikre, at nye funktionaliteter giver den optimale forretningsværdi
Opdatere og kvalitetssikre dokumentation, herunder vejledninger
Krav

Dine faglige kvalifikationer omfatter:

Du har +5års erfaring indenfor IT-området, herunder erfaring med it-videreudvikling og forvaltning af forretningskritiske systemer.
Du har allerede erfaring fra en rolle som Product Owner og er vant til at arbejde i en virksomhed eller organisation, hvor det at arbejde agilt (SCRUM) med udvikling af digitale løsninger, står højt på agendaen.
Du er vant til at arbejde struktureret med opgaverne og dit engagement og dine gode samarbejdsevner sikrer, at opgaverne drives fremad i et højt tempo.
Du er ikke bange for at udfordre dig selv, dine kollegaer og ledelsen i et miljø, der er kendetegnet ved mange specialister og giver den gerne en ekstra skalle for at løse forretningens udfordringer i tæt samarbejde med udviklingsteamet.

Du trives godt med at være den drivende kraft i aktiviteter, men også med at facilitere rammerne i forhold til forskellige stærke fagligheder.