Jobinfo

Segment:

City:

State/Province:

IT

Frederiksberg

Region Hovedstaden

 

 

Segment: IT
City: Frederiksberg
State/Province: Region Hovedstaden

Posted: 13.06.2022

PMO Lead

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen / Full time

UFST i gang med at bygge fremtidens skattevæsen og du vil stå for PMO-funktionen i projektet One Stop Moms 2. One Stop Moms 2 (OSM2) projektet er en af de aktuelt største IT-udviklingsopgaver i Skatteforvaltningen og har ligeledes høj samfundsrelevans. Formålet med OSM2-projektet er at understøtte nye EU-momsregler og derved lette virksomhedernes administrative byrder ved afregning af moms ifm. salg af varer og ydelser til forbrugere, gennem frivillig registrering på ordningen. Løsningen gik i luften i 2021 med de første releases og vil blive udvidet og dermed udviklet på i flere år fremad, bl.a. som følge af nye EU-krav. Projektet drives delvis agilt i et internt udviklings-setup bestående af ca. 90 personer fordelt på seks teams. Der udvikles i tre domæne teams og to platforms teams, med releases hver 14. dag og understøttes af et DevOps team, der står for deployment. Hvert team arbejder efter agile principper og bruger SCRUM, mens den overordnet projektstyring følger statens projektstyringsmodel. Du skal drive projektets PMO-funktion, hvor du støttes af et par projektkonsulenter, en Product Manager og systemarkitekt, samt en IT-projektleder

Som erfaren PMO vil du være en nøgleperson for styringen af et samfundskritisk it-projekt og sikre, at beslutninger træffes på baggrund af et retvisende og relevant materiale med fokus på bl.a. produktet, road maps, kapacitet, risici og økonomiske rammer. Derudover vil du indgå i et dynamisk og ambitiøst tværfagligt team. Du støtter projektledelsen med styringsopgaver, således at udviklingsteams, arbejder struktureret med det funktionelle, tekniske og driftsmæssige scope og leverer kvalitet i henhold til planer samt økonomi.

Som PMO Lead har du et stort ansvar og varierende arbejdsopgaver og du har medindflydelse på dine arbejdsopgaver.

 

Requirements
Det er en fordel, hvis kandidaten har en relevant uddannelsesbaggrund indenfor økonomi eller statskundskab, f.eks. fra DTU, ITU, KU eller tilsvarende relevant erhvervserfaring

Det forventes, at du har minimum 5 års erfaring fra en lignende stilling i en større enhed i offentligt eller privat regi. Derudover skal kandidaten som minimum have:

– Erfaring med udarbejdelse af beslutningsoplæg og ledelsesbetjening

– Erfaring fra større IT-projekter i en stor organisation

– Forretningsmæssig forståelse af IT-projekter/-programmer i større organisationer

– Erfaring med projektledelse

– Naturligt flair for involvering af interessenter og gode processer

– Gode kommunikationsevner – både skriftligt og mundtligt

– God til at håndtere mange opgaver samtidigt

– Økonomisk forståelse

 

Det er en fordel, men ikke et krav, at kandidaten har erfaring med følgende:

– Kendskab til SAFe, SCRUM og den agile tilgang

– Erfaring med offentlig forvaltning og sekretariatsbetjening i en politisk drevet organisation