Jobinfo

Segment:

City:

State/Province:

Engineering

Birkerød

Region Hovedstaden

 

 

Segment: Engineering
City: Birkerød
State/Province: Region Hovedstaden

Posted: 25.04.2023

Planlægger til klimatilpasning og spildevand

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen / Full time

Rollen som Planlægger

Som planlægger inden for klimatilpasning og spildevand får du en unik mulighed for at blive en del af Danmarks næststørste forsyning.

I rollen som planlægger får du ansvar for en af Novafos’ ejerkommuner Ballerup Kommune og bliver herved den primære kontakt til kommunen. Du kommer til at fungere som bindeled mellem Novafos og kommunen i forhold til konkrete planopgaver. Opgaverne er mange og forskelligartede lige fra separatkloakering til byudviklingsprojekter samt mere administrative opgaver.

Du bliver en vigtig sparringspartner i det samarbejde, der forestår mellem kommunen og Novafos. Du skal bistå kommunen med at udarbejde planer og omsætte dem til konkrete projekter. Du vil være den, som f.eks. har overblikket i processen fra spildevandplan til separatkloakering.

Du har derfor talent for at opbygge gode relationer og få samarbejdet til at fungere. Du forstår i den sammenhæng at udvise respekt for andres synspunkter og er god til at navigere i faglig modstand, hvor du formår at få andre med. Du er komfortabel med at stå i spidsen for større grupper og er fortrolig med at kommunikere både skriftligt og mundtligt, hvad enten det er til en større kreds eller en besvarelse til en enkelt borger.

Du vil tillige komme til at deltage i og facilitere koordinerings- og samarbejdsmøder på tværs i kommunen og internt i Novafos. Internt vil du opleve et stærkt fagligt fællesskab på tværs af afdelingen, da du vil få mulighed for at samarbejde med andre planlæggere, junior planlæggere og den nærmeste teamleder inden for området. Eksternt evner du gennem din rolle og din faglighed at være den, der sikrer, at opgaverne bliver håndteret uanset, hvor de er i processen.

Vi søger

Din profil er kendetegnet ved, at du allerede har god erfaring som planlægger og er motiveret for at arbejde som ansvarlig for en bestemt kommune og opbygge en professionel og spændende relation, hvor din viden og faglighed kommer kommunen til gavn i de planløsninger og projekter, der skal håndteres.

Du er nysgerrig på og har måske allerede erfaring med det planhierarki, som er kendetegnet for en kommune. Du varetager og trives gerne i en projektleder rolle, hvor du er med til at omsætte og drive spildevandsplanens målsætning til konkrete projekter gennem ide-, analyse – og myndighedsfase og dermed sikre bæredygtig regn- og spildevandshåndtering.

Du beskriver dig selv som værende positiv og engageret. Du arbejder struktureret og fokuseret. Du er fleksibel og omstillingsparat. Du har et godt overblik og har styr på de rette detaljer i planlægningsarbejdet. Du trives godt med tværfagligt samarbejde og motiveres af at interagere både med øvrige kolleger fra Plan og Projekt, den øvrige del af organisationen herunder driften samt eksterne parter såsom myndigheder, borgere, rådgivere og entreprenører. Her er du særlig opmærksom på og god til at tilpasse din kommunikation i et let forståeligt sprog både internt og til eksterne parter så som myndigheder.