Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

Postal Code:

IT

Teknologi

Birkerød

Region Hovedstaden

3460

 

 

Segment: IT
Industry:  Teknologi
City: Birkerød
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 3460

Slået op: 26.11.2021

IT-specialist

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Om Novafos
Novafos blev i 2017 navnet på et nyt forsyningsselskab, der er dannet gennem en sammenlægning mellem seks forsyningsvirksomheder med ca. 300 medarbejdere. Novafos er i dag Danmarks næststørste vand- og spildevandsforsyning, og ejes af de ni kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal. Forsyningen løser mange forskelligartede forsyningsopgaver inden for vand og spildevand. Novafos har en vision om at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren. Novafos skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift samt ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål. Visionen er, at Novafos sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab. Det er nye og spændende opgaver, som kræver mod og engagement til at tænke nyt og skabe forandringer. De vil sikre tilgængelighed, integritet og fortrolighed i deres håndtering af informationer, derfor ønsker de høj tilgængelighed og minimering af risiko for nedbrud. Novafos er en meget flad og familievenlig organisation, hvilket betyder, at der er relativt korte beslutningsgange, og stor åbenhed samt sparring. Socialt er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter på tværs af organisationen og fagområder.

Novafos er i sit daglige arbejde afhængige af, at der er velfungerende og stabile IT-systemer til at understøtte forretningen. Det er vitalt for deres forsyningssikkerhed, at der er solide IT-systemer, og at der er integritet i de data, som de leverer. Novafos er en meget flad og familievenlig organisation, hvilket betyder, at der er relativt korte beslutningsgange, og stor åbenhed samt sparring. Socialt er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter på tværs af organisationen og fagområder.

Om afdelingen
Afdelingen for IT & SRO består i dag af 27 medarbejdere. Medarbejderne fordeler sig på følgende tre teams: 9 medarbejdere der arbejder med IT netværk og support, 7 medarbejderne der arbejder med SRO samt 10 elektrikere. Disse teams har flere fælles snitflader, hvorfor samarbejde på tværs vægtes højt. IT håndterer udvikling, drift og support til det administrative område såvel som deres driftsområder. SRO består af udviklere, som programmerer til deres SRO-platform, herunder SCADA og PLC’er, som styrer deres vand- og spildevandsprocesser. Elektrikerne opsætter og servicerer deres SRO-udstyr som PLC’er og pumpestyring. Deres overordnede ansvar er at sikre, at deres IT-systemer virker som de skal, via risikovurdering, og at der reageres hurtigt ved nedbrud uden nogen risiko for kunden og for sikkerheden. Du bliver en del af en professionel og mangfoldig arbejdsplads med en uformel omgangstone. Til daglig sidder de et åbent kontormiljø á 8 medarbejdere. Tværfaglighed og hjælpsomhed er omdrejningspunktet i teamet, også når det gælder samarbejde med kollegaer fra andre fagområder. Ledelsesstilen er præget af faglig ledelse og sparring, hvor der er et ønske om, at den enkelte medarbejder tager ejerskab for de resultater, de skaber. Der er fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø, hvor der bliver lyttet og hvor fejl accepteres, som en af måderne, hvorpå erfaring og kompetencer styrkes i teamet og for den enkelte.

Novafors søger en ny IT-specialist, som skal være med til at sikre en effektiv styring og styrkelse af Novafos’ forsvar eksempelvis mod cyberangreb. Du kommer til at arbejde med IT-arkitektur og softwareudvikling i forhold til deres fagsystemer, SQL, websites, apps og integrationer, herunder også fejlsøgning på eksisterende systemer. Derudover skal du også være med til at minimere risici, så det sikres, at der træffes beslutninger på et korrekt datagrundlag.

Som IT-specialist kommer du til at fungere som sparringspartner på driftsdelen. Du skal derfor have en analytisk tilgang, således du er i stand til at gennemskue systemsammenhænge, tekniske fejl og andre uregelmæssigheder. Stillingen er præget af mange forskellige og afvekslende arbejdsopgaver. En af disse opgaver kunne eksempelvis være at designe løsninger på, hvordan man kan sikre data med korrekt styring af renseanlæg ved overflytning til leverandører. Her ville du eksempelvis skulle åbne servere i en såkaldt ”sandkasse”, således den ikke har kontakt til resten af netværket og efterfølgende sikre, at systemerne taler sammen. Det kunne også være opsætning af nye servere, nyt storage-system eller udskiftning af back up system med koordinering heraf – alt sammen for at sikre normal og stabil drift.

Dine ansvarsområder vil omfatte følgende

 • Være med til at designe løsninger, som højner deres IT-sikkerhed, herunder risikovurdere nuværende løsninger
 • Have dialog med IT-leverandører om fagsystemer og deres integrationsmuligheder i deres infrastruktur
 • Implementere nye systemer
 • Sikre dokumentation af udførte opgaver
 • Udarbejde løsninger til automatisk udveksling af data mellem deres servere i deres forskellige netværk/zoner samt mod løsninger hos eksterne samarbejdspartnere
 • Deltage i projektarbejde på tværs af organisationen

Din faglige profil

 • Ingeniør eller tilsvarende teknisk uddannelse med erfaring inden for IT-arkitektur og programmering
 • Programmering i C#, SQL og HTML
 • Kendskab til drift af server og storage infrastruktur
 • Erfaring med risikostyring og -vurdering
 • Grundlæggende forståelse for IT-sikkerhed, IT-arkitektur og softwareudvikling
 • Grundlæggende netværk viden
 • Kendskab til cybersikkerhed
 • Håndtering af sikkerhed i cloud-løsninger
 • God formidler på dansk, både i skrift og tale

Udviklingsmuligheder
Novafos kan tilbyde et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø. De støtter derfor både din faglige og personlige udvikling.