Jobinfo

Segment:

City:

State/Province:

Engineering

Frederiksberg C

Region Hovedstaden

Segment: Engineering
City: Frederiksberg C
State/Province: Region Hovedstaden

Closed recruitment

Energi Projektleder

Københavns Universitet/ Full time

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 og består af 6 fakulteter, 36 institutioner og mere end 200 forskningscentre. KU rummer i alt 9.763 medarbejdere og har 9 nobelpristagere med tilknytning til universitetet.

Fysisk er Københavns Universitet fordelt på 4 campusområder i København samt 10 museer og forskningshaver – blandt andre Zoologisk Museum, Botanisk Have, Medicinsk Museum og Øresundsakvariet.

Københavns Universitet rummer en stor vifte af videnskabelige miljøer, som er organiseret i faglige hovedområder, kaldet fakulteter. De er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber indenfor uddannelse og forskning. Universitetet rummer desuden et stort antal centre, museer, tværgående projekter og andre enheder.

Københavnsuniversitet har i mange år været det højst rangerede universitet i Danmark, og har gennem sin forskning og sine uddannelser stor betydning for Danmarks udvikling og økonomi.

Om Afdelingen

I rollen som Energi projektleder vil du være en del af Campus Service Frederiksberg Plus (Frb+), der varetager drift, service og vedligehold på Frederiksberg Campus, samt KU’s campus områder uden for København (Tåstrup, Nødebo, Helsingør og Hørsholm). Afdelingens hovedformål er, at understøtte universitetets kerneopgaver inden for forskning, uddannelse og formidling.

Du vil blive en del af afdelingen Teknik- og Driftsservice, der består af omkring 20 medarbejdere. Her vil du indgå i et etableret, men nyt projekt team i Teknisk Support, der vil bestå af 2 Tekniske Projektledere og 1 Energi Projektleder.

Frb+’s bygninger rummer en stor variation i alder, funktionalitet samt vedligeholdelsestilstand. Konkret vil du have medansvar for at udvikle og vedligeholde de tekniske installationer for at sikre opretholdelse af drift, og at brugernes behov kan imødekommes.

Afdelingen er karakteriseret af fagligt dygtige medarbejdere, der brænder for deres fag. Der er desuden fokus på tværgående samarbejde på tværs, der er med til at sikre veludført drift, service og vedligehold af bygningernes tekniske installationer i alt fra ældre fredede bygninger til nyt teknisk tungt byggeri.

Om stillingen som Energi Projektleder

I rollen som Energi Projektleder vil du være ansvarlig for projektledelse af sager vedrørende energiprojekter (50.000-300.000) med fokus på at budgetter, kvalitet og tidsplaner overholdes.
I forlængelse af dette vil du være med til udviklingen af vedligeholdelsesplaner samt beskrivelse af fremtidige konkrete behov for energivedligehold og fornyelser.

I tæt sparring med driften og Driftschefen vil du derfor have fokus på den direkte projektledelse samt udarbejdelsen af udviklingsplaner, der skal være med til at skabe en fælles fremgang for projektledelsen af energiprojekter i afdelingen.

Projekterne bærer præg af bygningernes laboratorietunge områder, der er forsynet med mange typer tekniske anlæg. Der vil derfor være fokus på udskiftning, optimering eller fornyelse af tekniske anlæg såsom varmepumper og elinstallationer.
Det vil derfor også ofte være nødvendigt at være til stede ude på projektsitet, dog uden at være driftsudførende.

Requirements

I rollen som Energi Projektleder forventes det at du her:

  • Erfaring med projektledelse herunder styring af tidsplan, budgetter og kvalitet
  • Erfaring med teknisk bygningsvedligehold
  • Erfaring med digitale FM systemer
  • Kendskab til CTS
  • Gode kommunikationsevner i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere.