Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

Postal Code:

IT

Uddannelse

København K

Region Hovedstaden

1051

 

 

Segment: IT
Industry:  Uddannelse
City: København K
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 1051

Slået op: 06.09.2021

DPO

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Københavns Universitet søger ny DPO

Vil du stå i spidsen for en samfundsvigtig GDPR-indsats, så er stillingen som databeskyttelsesrådgiver (DPO) ledig på Københavns Universitet.

Som DPO på Københavns Universitet (KU) får du GDPR-ansvar for en vidensinstitution på et højt internationalt niveau.

Du vil blive den centrale DPO på KU, og du skal bl.a. beskæftige dig med beskyttelse af person- og registerdata samt sikker håndtering af oplysninger om forsøgspersoner og respondenter, der deltager i forsknings- og udviklingsprojekter på universitetet. Ansvarsområdet omhandler både forskere, administrativt ansatte og studerende.

Stillingen er alsidig og dækker over et meget bredt sagsområde.
Som DPO på KU får du bl.a. ansvar for:

 • vedligeholdelse af universitetets interne procedurer for behandling af persondata
 • formidling af nye regler og processer på GDPR-området
 • den interne GDPR-undervisning og kompetenceopbygning
 • kvalitetssikring af nye administrative systemer i forhold til GDPR
 • rådgivning af ledelse og ansatte om universitetets GDPR-regler og procedurer
 • indberetning af brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet
 • intern revision af overholdelsen af GDPR
 • rapportering om overholdelsen af GDPR til universitetets ledelse.

Databeskyttelsesrådgiveren refererer overordnet til universitetsdirektøren og i det daglige til vicedirektøren for Forskning & Innovation.

I det daglige arbejde samarbejder databeskyttelsesrådgiveren med kollegaer på KU, som koordinerer anvendelsen af GDPR på fakulteter, institutter samt i universitetets fælleadministration.

Databeskyttelsesrådgiveren er placeret i Afdelingen for Forskning & Innovation på KU, og du vil indgå i en central enhed på KU, som varetager opgaver i forbindelse med informationssikkerhed, forskningsdatamanagement og GDPR. I efteråret 2021 iværksættes et arbejde med at understøtte anvendelse af GDPR endnu bedre i universitets organisation, og databeskyttelsesrådgiveren vil få en central rolle i dette arbejde.

Som DPO på KU skal du også have opdateret viden om udviklingen af regler om databeskyttelse på europæisk plan samt have et godt kendskab til grundlaget for samarbejde med lande uden for EU. Det vil blandt andet ske via deltagelse som KU-repræsentant i internationale fora og netværk. Endvidere eksisterer der et godt samarbejde mellem databeskyttelsesrådgivere på de danske universiteter og professionshøjskoler, som du også skal deltage i.

Vi forventer, at KU’s DPO har følgende kompetencer:

 • juridisk uddannelse eller anden relevant uddannelse samt erhvervserfaring, gerne inden for databeskyttelsesområdet,
 • et godt kendskab til it-området,
 • gode formidlingsevner, herunder evnen til flydende at kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk,
 • gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser,
 • erfaring med ledelsesbetjening.

Du ansættes som chefkonsulent med mulighed for forhandling af individuelt tillæg. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.”