Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

Postal Code:

IT

IT

København K

Region Hovedstaden

1000

 

 

Segment: IT
Industry:  IT
City: København K
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 1000

Slået op: 21.12.2021

Digital Udviklingschef

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Som person brænder du for at optimere og automatisere arbejdsgange og processer vha. robotics/RPA. Du ved, at datatilgængelighed og datakvalitet er nøgleord, hvis man skal fremme brugervenlige Business Intelligence-løsninger. Du arbejder visionært, løsningsorienteret, struktureret og analytisk – også i et dynamisk miljø, og når det går stærkt.

Som Digital Udviklingschef er du ansvarlig for at prioritere, planlægge, koordinere og styre aktiviteter til bedre udnyttelse af data og optimering af processer i Finanstilsynet. Du kommer til at arbejde med simple- såvel som komplekse udfordringer, hvorfor du skal kunne behovsafdække forretningens krav og bidrage til løsninger, der giver størst mulig værdi for den enkelte bruger. Hermed skal du sætte din grundlæggende viden om datamodellering, data management og databaseudvikling i spil, ligesom du skal trække på din erfaring med Business Intelligence, Advanced Analytics og Data Warehouse-løsninger.

I rollen skal du tilmed sikre en tydelig ansvars- og opgavefordeling, idet du til daglig vil lede et team på fem fast tilknyttede medarbejdere. Øvrige medarbejdere fra andre fagkontorer kan ligeledes være tilknyttet enheden for en tidsbegrænset periode, idet deres forretningsmæssige indsigt er med til at sikre optimale løsninger.
Det er desuden meningen, at du i denne rolle selv er med til at ansætte enhedens 6. medarbejder.

Rollen understøtter desuden styrelsens ønske om at blive bedre til agil
softwareudvikling. Dermed skal du have indgående erfaring med agil udvikling, ligesom du trives med at behovsafdække, udføre accepttests samt release management, som tilsammen sikrer en agil enhed.

I rollen er det vigtigt, at du synliggør værdien af enhedens arbejde, således at du på entusiastisk vis er ambassadør for tilsynets procesautomatisering og dataanvendelse. Du skal dermed kunne kommunikere klart om mål og resultater, både til direktionen og til medarbejderne, med henblik på at løsninger forankres og aktivt anvendes i organisationen.

Rollen rummer dermed også tværfagligt samarbejde, hvorfor du – med din høje integritet, hjælpsomhed, effektivitet og positivitet – forstår at skabe tillidsfulde relationer internt såvel som eksternt. Du forstår dermed at navigere i en organisation med mange snitflader og at fremme samarbejde i styrelsen. Du forstår ligeledes at motivere dygtige medarbejdere, således at der i fællesskab skabes fremtidssikre løsninger.

Som en del af at du sikrer motivation blandt medarbejderne, sikrer du som personaleansvarlig tilmed intern sparring og faglig udvikling. Ligeledes sikrer du, at udviklingsenheden arbejder efter fælles udviklings-, drift- og forvaltningsprincipper for udviklingsarbejde inden for RPA og BI/dataanalyse. For at skabe denne fremdrift
er det endvidere vigtigt, at du har evnen til at fastholde dit eget engagement i processer – også såfremt løbende udfordringer opstår. Samtidig skal du besidde evnen til på den ene side at være lydhør over for forslag, men på den anden side træffe beslutninger og udtænke tekniske løsninger på egen hånd – stå inde for dem og følge dem til dørs.